PŘÍJEM DĚTÍ

Děti přijímáme na základě:

 

Žádosti rodičů

Mnoho rodin se octne v situaci, která jim znemožní péči o dítě. Může se jednat o ztrátu bydlení, existenční nouzi, nemoc osamělého rodiče apod. V takovém případě máte možnost se obrátit na Klokánek.
Nejlépe po předchozí telefonické domluvě s Vámi dojednáme nejbližší možný termín přijetí dítěte. Dítě či dospívajícího převezmeme do své péče na základě oboustranné písemné dohody. Samozřejmě podporujeme co největší kontakt dítěte s rodiči. To je možné Vaším telefonováním dítěti, chozením s ním na vycházky, trávením volného času s dítětem případně trávením s ním co nejvíce času i během nocí, pokud pro to máte podmínky.
V případě zájmu s Vámi budeme pracovat na tom, aby se celá situace co nejlépe vyřešila a dítě se k Vám brzy mohlo navrátit zpět domů.

Soudního rozhodnutí

Je-li ohrožen život či zdraví dítěte nebo ocitne-li se bez jakékoli péče, soud může vydat předběžné opatření, kterým ihned umístí dítě do péče Klokánku nebo jiného zařízení po dobu 1 – 3 měsíců.
Podle § 46 odst. 2 zákona o rodině je povinností soudu, aby preferoval rodinnou péči před ústavní výchovou. Klokánek rodinnou péči poskytuje a je jedním z hrstky zařízení, které přijímá dítě ihned z rodiny, aniž by muselo strávit čas v ústavním zařízení, kde by mohlo být dále traumatizováno.
Pokud je dítě již umístěno v Klokánku a po dobu několika měsíců se rodinná situace nevyřešila, soud může vydat rozsudek, kterým dítě svěří do péče Klokánku.
Na základě soudního rozhodnutí jsou nejčastěji přijímány děti týrané, zneužívané, zanedbávané, opuštěné, nadměrně fyzicky trestané, děti které z vážných důvodů odmítají být doma atd.

Žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí

O přijetí dítěte nás může požádat OSPOD (orgán sociálně–právní ochrany dětí), pakliže má podezření na týrání, zneužívání, zanedbávání dítěte, domácí násilí mezi rodiči,v případě že se dítě odmítá vrátit domů nebo jej rodiče odmítají a alespoň jeden z rodičů s umístěním dítěte v Klokánku souhlasí. V opačném případě zpravidla požádá soud o vydání předběžného opatření.

Žádosti samotného dítěte

Pokud ti někdo ubližuje, nestará či nezajímá se o tebe nebo se z nejrůznějších důvodů doma necítíš dobře, můžeš oslovit Klokánek.
Jsme tu zejména proto, abychom ti poskytli bezpečné místo, kde můžeš zůstat i bez vědomí rodičů a kde nalezneš pochopení a pomoc.

Žádosti jiné osoby

Klokánku může oznámit podezření na špatné zacházení dítěte, případně požádat o jeho přijetí i jiná osoba než výše uvedení. Nejčastěji se jedná o žádost terénních pracovníků, pedagogů a sousedů.

Děti mohou v Klokánku zůstat i proti vůli rodičů až do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. Většina přijatých dětí má zkušenosti s traumatickými událostmi, jakými bývají např. zanedbávání, domácí násilí, týrání a neúměrné trestání, odmítnutí rodiči, neschopnost zajistit řádnou péči, sexuální zneužívání apod.

 

 

Designed by Portall

283 881 102 nebo 283 881 097

klokanek.chabarovicka@fod.cz