Budeme rádi za jakýkoli příspěvek na prázdninové pobyty pro děti.


FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ

Fond ohrožených dětí vznikl v roce 1990 na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak ohroženým dětem. FOD je nyní zapsaným spolkem, dříve občanským sdružením, jehož založila paní JUDr. Marie Vodičková, která byla zároveň jeho první předsedkyní.

 

Svoji činnost zaměřuje zejména na:

  • pomoc dětem, dospívajícím i jejich rodinám
  • osvětu a snahu zlepšit legislativu a zkvalitnit praxi na úseku ochrany dětí
  • zřizování a provoz zařízení pro dětí vyžadující okamžitou pomoc – Klokánek – péče o děti rodinného typu
  • provoz krizové linky 776 833 333 pro matky, které tají těhotenství a porod
  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
  • ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
  • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešeni výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou


Stěžejní aktivitou FOD je provoz tzv. Klokánků - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Oproti běžné formě ústavní výchovy nabízí dětem výchovu a péči v prostředí, které se co nejvíce snaží přiblížit podobě klasické rodinné péče.

V zařízení Klokánek se nachází několik bytů, přičemž každý vytváří domov pro 4 děti, o které se starají dvě “tety“. Ty se v péči o děti střídají po týdnu. Tety vykonávají roli na stejném principu jako maminka v rodině.

Rodinná péče, poskytnutí lásky a bezpečí jsou základními východisky Klokánků. 
 

Designed by Portall

283 881 102 nebo 283 881 097

klokanek.chabarovicka@fod.cz